597 08 20 00

 • 4 თვე
 • კოსტავას 77
 • 28 შეხვედრა
 • 1200 ₾ 1000 ₾
სარეგისტრაციო ფორმა

ვიდეოთამაშების შექმნის ისტორია, სათამაშო ძრავების მიმოხილვა, გადმოვწეროთ და დავაინსტალიროთ Unity3D სათამაშო ძრავი. მიმოვიხილოთპროგრამა. შევქმნათ ჩვენი პირველი პროექტი.

GameObject - ის ცნება, transform და ობიექტთა იერარქია, ლოკალური და გლობალური სივრცეები. რა არის კომპონენტი. მიმოვიხილით ძირითადი კომპონენტები. Prefab ობიექტი.

Unity მატერიალების სისტემა, ტექსტურებისა და სხვადასხვა რესურსების პროექტში შემოტანა. ავაწყოთ Level-ი იმპორტირებული ობიექტებით და ცალ-ცალკე ობიექტები შევინახოთ Prefab-ებად.

ფიზიკის ძრავი თამაშებში, Unity Physics მიმოხილვა. კოლაიდერის ტიპები. შევქმნათ ფიზიკის სიმულაციაზე დამყარებული ობიექტები და ჩავატაროთ სხვადასხვა მანიპულაციები.

პროგრამირება თამაშებში. სკრიპტინგის ენა C#. C# ენის სტრუქტურა, კლასები, ცვლადების გამოცხადება, ოპერატორები. მარტივი ოპერაციები ცვლადებზე.

ოპერატორები:

 • If / else
 • switch
 • for
 • while

C# მეთოდი, პარამეტრიანი, უპარამეტრო. შევქმნათ სხვადასხვა დაბრუნებადი ტიპის მეთოდი, გავაკეთოთ ჩადგმული მეთოდები.

C# კონტეინერები, სტატიკური მასივი და დინამიური სია. ობიექტის ცნება და მისთვის მეხსიერების გამოყოფა.

Unity - C# ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება. ობიექტთა წვდომის ხილვადობა, Unity editor და ცვლადები.

C# კონტეინერები, სტატიკური მასივი და დინამიური სია. ობიექტის ცნება და მისთვის მეხსიერების გამოყოფა, ოპერატორი new.

Unity C# - GameObject და ინტერაქცია, მოთამაშის ინტერაქცია კლავიატურიდან და მაუსიდან. შევქმნათ მოთამაშე ობიექტის საწყისი პროტოტიპი

მოთამაშე ობიექტი - prefab ობიექტის დახვეწა და ფუნქციონალის დამატება, სიარული, სირბილი და ახტომა(Vector კლასის განხილვა).

ობიექტთა კოლიზია თამაშებში,კოლიზიის დადგენა და შესაბამისი სცენარის განსაზღვრა, ტრიგერის ტიპის ობიექტი, ტრიგერების გამოყენება თამაშის ფუნქციონალის დასახვეწად.

შევქმნათ სატესტო, პლატფორმერ ჟანრის თამაშის პროტოტიპი - Running Man

ანიმაციები, ანიმატორ კონტროლერი, ანიმაციების კლიპების ერთმანეთთან ლოგიკური დაკავშირება.

ანიმაციების კლიპების კონტროლი კოდიდან, ანიმაციებს შორის ლოგიკური გადასვლის ოპერაციები. ხმოვანი ეფექტები ანიმაციის გარკვეულ ინტერვალში - ანიმაციის ევენთის ცნება.

Space Wars - სრულმეტრაჟიანი თამაში - პროტოტიპის იმპლემენტაცია, პლეიერის ობიექტის შექმნა, მოძრაობა, სროლის ფუნქციონალი, ტყვიის ობიექტი.

Space Wars - მტრების ობიეტების შექმნა, სხვადასხვა თვისებებისა და მოქმედებების დაპროგრამება, გამოდევნება, რენდომული მოძრაობა, პლეიერთან შებრძოლება.

Space Wars – სამომხმარებლო ინტერფეისი, ქულების სისტემა, მოთამაშის მიერ ქულების დაგროვება, ხმოვანი ფაილების თამაშის პროცესში გამოყენება.

მოთამაშე ობიექტის გაუმჯობესება - მოძრაობის სისწრაფის, სროლის სიხშირის გაუმჯობესება.

სათამაშო სირთულე და რეჟიმები - მტრების სხვადასხვა სირთულის დონე, სირთულის განსაზღვრა თმაშებში (ე.წ. game difficulty)

ყველაფერი ერთად - GameManager, ვიდეოთამაშის მთავარი მამოძრავებელი მექანიზმი. დავაპროგრამოთ ვიდეოთმაშის დაწყებისა და დასრულების სცენარი.

 • როგორ გამოვიმუშაოთ ფული ვიდეოთამაშებში
 • რეკლამა და მედიაციის პრინციპები
 • Free to play მოდელი
 • მიმოვიხილოთ რეკლამების სხვადასხვა ტიპები
 • Banner, Interstitial, rewarded video.

მედიაციის აგენტი IronSource, შევქმნათ ექაუნთი, დავარეგისტრიროთ აპლიკაცია და მოვმართოთ შესაბამისი რეკლამის ტიპები ჩვენი თამაშისთვის.

Ironsource ბიბლიოთეკის ინტეგრაცია ჩვენს თამაშში, ვაჩვენოთ banner, interstitial რეკლამები თამაშის პროცესში

Rewarded Video, best practices, გავაკეთოთ რეკლამასა და მოთამაშეს შორის დამოკიდებული დაჯილდოვების მექანიზმი(reward system)

ვიდეოთმაშების დეველოპმენტი მობილურზე - Android / iOS პლატფორმის მხარდაჭერა ჩვენი თამაშებისათვის, გადმოვწეროთ და დავაინსტალოთ Android NDK, SDK.

თამაშის Build-ი სხვადასხვა პლატფორმაზე. Build-ის პარამეტრები. ჩვენ მიერ შექმნილი ვიდეოთამაშის საბოლოო ვერსიის ექსპორტი.

...

DECA Games უფროსი დეველოპერი 14 წლიანი გამოცდილებით, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

მოკლე აღწერა

შეისწავლეთ თამაშების შექმნა ძრავ Unity-ის გამოყენებით.

ვიდეოთამაშების შექმნის ისტორია, სათამაშო ძრავების მიმოხილვა, გადმოვწეროთ და დავაინსტალიროთ Unity3D სათამაშო ძრავი. მიმოვიხილოთპროგრამა. შევქმნათ ჩვენი პირველი პროექტი.

GameObject - ის ცნება, transform და ობიექტთა იერარქია, ლოკალური და გლობალური სივრცეები. რა არის კომპონენტი. მიმოვიხილით ძირითადი კომპონენტები. Prefab ობიექტი.

Unity მატერიალების სისტემა, ტექსტურებისა და სხვადასხვა რესურსების პროექტში შემოტანა. ავაწყოთ Level-ი იმპორტირებული ობიექტებით და ცალ-ცალკე ობიექტები შევინახოთ Prefab-ებად.

ფიზიკის ძრავი თამაშებში, Unity Physics მიმოხილვა. კოლაიდერის ტიპები. შევქმნათ ფიზიკის სიმულაციაზე დამყარებული ობიექტები და ჩავატაროთ სხვადასხვა მანიპულაციები.

პროგრამირება თამაშებში. სკრიპტინგის ენა C#. C# ენის სტრუქტურა, კლასები, ცვლადების გამოცხადება, ოპერატორები. მარტივი ოპერაციები ცვლადებზე.

ოპერატორები:

 • If / else
 • switch
 • for
 • while

C# მეთოდი, პარამეტრიანი, უპარამეტრო. შევქმნათ სხვადასხვა დაბრუნებადი ტიპის მეთოდი, გავაკეთოთ ჩადგმული მეთოდები.

C# კონტეინერები, სტატიკური მასივი და დინამიური სია. ობიექტის ცნება და მისთვის მეხსიერების გამოყოფა.

Unity - C# ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება. ობიექტთა წვდომის ხილვადობა, Unity editor და ცვლადები.

C# კონტეინერები, სტატიკური მასივი და დინამიური სია. ობიექტის ცნება და მისთვის მეხსიერების გამოყოფა, ოპერატორი new.

Unity C# - GameObject და ინტერაქცია, მოთამაშის ინტერაქცია კლავიატურიდან და მაუსიდან. შევქმნათ მოთამაშე ობიექტის საწყისი პროტოტიპი

მოთამაშე ობიექტი - prefab ობიექტის დახვეწა და ფუნქციონალის დამატება, სიარული, სირბილი და ახტომა(Vector კლასის განხილვა).

ობიექტთა კოლიზია თამაშებში,კოლიზიის დადგენა და შესაბამისი სცენარის განსაზღვრა, ტრიგერის ტიპის ობიექტი, ტრიგერების გამოყენება თამაშის ფუნქციონალის დასახვეწად.

შევქმნათ სატესტო, პლატფორმერ ჟანრის თამაშის პროტოტიპი - Running Man

ანიმაციები, ანიმატორ კონტროლერი, ანიმაციების კლიპების ერთმანეთთან ლოგიკური დაკავშირება.

ანიმაციების კლიპების კონტროლი კოდიდან, ანიმაციებს შორის ლოგიკური გადასვლის ოპერაციები. ხმოვანი ეფექტები ანიმაციის გარკვეულ ინტერვალში - ანიმაციის ევენთის ცნება.

Space Wars - სრულმეტრაჟიანი თამაში - პროტოტიპის იმპლემენტაცია, პლეიერის ობიექტის შექმნა, მოძრაობა, სროლის ფუნქციონალი, ტყვიის ობიექტი.

Space Wars - მტრების ობიეტების შექმნა, სხვადასხვა თვისებებისა და მოქმედებების დაპროგრამება, გამოდევნება, რენდომული მოძრაობა, პლეიერთან შებრძოლება.

Space Wars – სამომხმარებლო ინტერფეისი, ქულების სისტემა, მოთამაშის მიერ ქულების დაგროვება, ხმოვანი ფაილების თამაშის პროცესში გამოყენება.

მოთამაშე ობიექტის გაუმჯობესება - მოძრაობის სისწრაფის, სროლის სიხშირის გაუმჯობესება.

სათამაშო სირთულე და რეჟიმები - მტრების სხვადასხვა სირთულის დონე, სირთულის განსაზღვრა თმაშებში (ე.წ. game difficulty)

ყველაფერი ერთად - GameManager, ვიდეოთამაშის მთავარი მამოძრავებელი მექანიზმი. დავაპროგრამოთ ვიდეოთმაშის დაწყებისა და დასრულების სცენარი.

 • როგორ გამოვიმუშაოთ ფული ვიდეოთამაშებში
 • რეკლამა და მედიაციის პრინციპები
 • Free to play მოდელი
 • მიმოვიხილოთ რეკლამების სხვადასხვა ტიპები
 • Banner, Interstitial, rewarded video.

მედიაციის აგენტი IronSource, შევქმნათ ექაუნთი, დავარეგისტრიროთ აპლიკაცია და მოვმართოთ შესაბამისი რეკლამის ტიპები ჩვენი თამაშისთვის.

Ironsource ბიბლიოთეკის ინტეგრაცია ჩვენს თამაშში, ვაჩვენოთ banner, interstitial რეკლამები თამაშის პროცესში

Rewarded Video, best practices, გავაკეთოთ რეკლამასა და მოთამაშეს შორის დამოკიდებული დაჯილდოვების მექანიზმი(reward system)

ვიდეოთმაშების დეველოპმენტი მობილურზე - Android / iOS პლატფორმის მხარდაჭერა ჩვენი თამაშებისათვის, გადმოვწეროთ და დავაინსტალოთ Android NDK, SDK.

თამაშის Build-ი სხვადასხვა პლატფორმაზე. Build-ის პარამეტრები. ჩვენ მიერ შექმნილი ვიდეოთამაშის საბოლოო ვერსიის ექსპორტი.

...

DECA Games უფროსი დეველოპერი 14 წლიანი გამოცდილებით, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

მოკლე აღწერა

შეისწავლეთ თამაშების შექმნა ძრავ Unity-ის გამოყენებით.