597 08 20 00

  • 2 თვე
  • კოსტავას 77
  • 16 შეხვედერა
  • 850 ₾
სარეგისტრაციო ფორმა

• Front end დეველოპმენტის და მისი ძირითადი შემადგენელი კომპონენტების ზოგადი განხილვა

• სამუშაო გარემოს მოწყობა

• HTML საწყისები დოკუმენტის სტრუქტურა

• HTML ტეგები და მათი ატრიბუტები

• HTML-ის კონცეფცია

• დიზაინის გარჩევა, გვერდის აწყობის საფუძვლები

• Self closing Tags 

• CSS საწყისები

• Inline style, Style Tag 

• CSS ფაილის შექმნა 

• ID და Class

• HTM-ის გაფორმება CSS-ის საშუალებით

• inline, block და inline-block ელემენტების განხილვა და მართვა. Margin და padding 

• პოზიციები და მიმართულებები

• CSS ანიმაციები

• Responsive mark-up-ის აწყობა მედია წესების საშუალებით

• ფონტების ჩაბმა 

• JavaScript-ის საფუძვლები, რა არის JavaScript 

• ძირითადი სინტაქსი, ცვლადები, მარტივი გამოსახულებები და ტიპები

• მასივები და ობიექტები

• ლოგიკური ოპერატორები If/else 

• ციკლები for, while

• ოპერაციები მასივებსა და ობიექტებზე

• ფუნქციები

• JavaScript Dom, Dom-ის მანიპულაციები JavaScript-ის გამოყენებით

• JavaScript events

• ასინქრონულობა JavaScript-ში, promise 

• რეკურსია

• AJAX, JSON

• ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება JavaScript

• JQUERY VS Native JavaScript

• JQUERY-ის კომპონენტები, plugins.

• JQUERY AJAX

• საბოლოო პროექტი

...

back-end დეველოპერი საქართველოს უნივერსიტეტში. 2013 წლიდან მოღვაწეობს ვებ-დეველოპმენტის სფეროში. ასწავლის პროფესიულ კოლეჯში, ასევე საქართველოს უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის და სამაგისტრო საფეხურებზე. სადოქტორო საფეხურზე მუშაობს თემაზე: ხელოვნური ინტელექტი.

მოკლე აღწერა

კურსის ფარგლებში შეისწავლით HTML+CSS+JavaScript ენებს!

• Front end დეველოპმენტის და მისი ძირითადი შემადგენელი კომპონენტების ზოგადი განხილვა

• სამუშაო გარემოს მოწყობა

• HTML საწყისები დოკუმენტის სტრუქტურა

• HTML ტეგები და მათი ატრიბუტები

• HTML-ის კონცეფცია

• დიზაინის გარჩევა, გვერდის აწყობის საფუძვლები

• Self closing Tags 

• CSS საწყისები

• Inline style, Style Tag 

• CSS ფაილის შექმნა 

• ID და Class

• HTM-ის გაფორმება CSS-ის საშუალებით

• inline, block და inline-block ელემენტების განხილვა და მართვა. Margin და padding 

• პოზიციები და მიმართულებები

• CSS ანიმაციები

• Responsive mark-up-ის აწყობა მედია წესების საშუალებით

• ფონტების ჩაბმა 

• JavaScript-ის საფუძვლები, რა არის JavaScript 

• ძირითადი სინტაქსი, ცვლადები, მარტივი გამოსახულებები და ტიპები

• მასივები და ობიექტები

• ლოგიკური ოპერატორები If/else 

• ციკლები for, while

• ოპერაციები მასივებსა და ობიექტებზე

• ფუნქციები

• JavaScript Dom, Dom-ის მანიპულაციები JavaScript-ის გამოყენებით

• JavaScript events

• ასინქრონულობა JavaScript-ში, promise 

• რეკურსია

• AJAX, JSON

• ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება JavaScript

• JQUERY VS Native JavaScript

• JQUERY-ის კომპონენტები, plugins.

• JQUERY AJAX

• საბოლოო პროექტი

...

back-end დეველოპერი საქართველოს უნივერსიტეტში. 2013 წლიდან მოღვაწეობს ვებ-დეველოპმენტის სფეროში. ასწავლის პროფესიულ კოლეჯში, ასევე საქართველოს უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის და სამაგისტრო საფეხურებზე. სადოქტორო საფეხურზე მუშაობს თემაზე: ხელოვნური ინტელექტი.

მოკლე აღწერა

კურსის ფარგლებში შეისწავლით HTML+CSS+JavaScript ენებს!