597 08 20 00

  • 4 თვე
  • კოსტავას 77
  • 46 შეხვედრა
  • 1500 ₾ 1200 ₾
სარეგისტრაციო ფორმა

ლექცია 1: 

ქსელის საფუძვლები, OSI და TCP/IP მოდელი.

ლექცია 2:

მონაცემთა ინკაპსულაცია, როცხვების ორობითი სისტემა, Packet Tracer-ის დაყენება

ლექცია 3: 

IP მისამართი, საბნეტი, ნეტმასკა, CIDR ნოტაცია.

ლექცია: 4

როუტერის კომპონენტები და ინტერფეისები

როუტერის ოპერაციული სისტემები: ცისკო OS, წვდომა როუტერზე

ძირითადი კონფიგურაციის ბრძანებები პაროლები და უსაფრთხოება

ლექცია: 5

DHCP-ის კონფიგურაცია

ტელნეტის გამოყენება

ლექცია: 6

მარშრუტის საფუძვლები

მარშრუტის ტიპები: სტატიკური და დინამიური მარშრუტიზაცია

ლექცია: 7

IP მისამართების კონფიგურაცია Packet Tracer-ში.

დინამიური მარშრუტიზაციის პროტოკოლები: RIP, OSPF, EIGRP

ლექცია: 8 

Ethernet Switching ცნებების საფუძვლები VLANs და Trunking

ლექცია: 9

გადამრთველის ძირითადი კონფიგურაცია

VLAN-ები და Trunking, ვირტუალური LAN-ების კონფიგურაცია და Inter-VLAN მარშრუტიზაცია

ლექცია: 10

გადართვის ტექნოლოგიები: STP და მისი ტიპები, PortFast, BPDU Guard

ლექცია: 11

NAT-ის საფუძვლები და NAT კონფიგურაცია

ლექცია: 12

ACL

ACL კონფიგურაცია

ლექცია: 13

SNMP, NTP, SSH კონფიგურაცია.

ლექცია: 14

ქსელის შეტევები

თავდასხმის ტიპები

მე-2 ლეიერის უსაფრთხოება

ლექცია: 15

მომხმარებლის ექაუნთის მართვა, ავთენტიფიკაციის მეთოდები, პაროლების მართვა

ლექცია: 16

VPN, IPsec, GRE გვირაბები

ლექცია:17

QoS

IPv6-ის საფუძვლები

ლექცია: 18

უსადენო ქსელის WLAN საფუძვლები

უსადენო ქსელების კონფიგურაცია

ლექცია: 19

ფართო არეალის ქსელი (WAN) შესავალი

WAN ტექნოლოგიები: PPP, Frame Relay და ა.შ.

ლექცია: 20

ვირტუალიზაცია და ქსელის მონიტორინგი

შესავალი SDN კონტროლერებში.

ლექცია: 21

SDN ქსელის კომპონენტები, DNA ცენტრი

ლექცია: 22

კონფიგურაციის მენეჯმენტი, Ansible-ს დაყენება

Puppet-ის დაყენება და ლაბორატორიის აწყობა.

ლექცია: 23

მასალის გამეორება

ლექცია: 24

მასალის გამეორება

Packet tracer პრაქტიკა, გამოცდისთვის მომზადება

Packet tracer პრაქტიკა, გამოცდისთვის მომზადება

ლექცია 1:

ვირტუალიზაციის შესავალი

ვირტუალიზაციის ტიპები (სრული, პარა, კონტეინერიზაცია) უპირატესობები და გამოყენების შემთხვევები

1 და 2 ტიპის ჰიპერვიზორები.

პოპულარული ჰიპერვიზორები ( VMware, VirtualBox, Hyper-V)

ჰიპერვიზორის ინსტალაცია

ვირტუალური მანქანების შექმნა და მართვა

ვირტუალური მანქანის პარამეტრების კონფიგურაცია, რესურსების განაწილება (CPU, RAM, დისკი)

ვირტუალური ქსელი

ლექცია 2:

Snapshots და კლონირება, სნეპშოტების გადაღება სარეზერვო ასლისთვის, Template და Golden Image.

VLAN და ქსელის იზოლაცია, ქსელის დატვირთვის დაბალანსება

ვირტუალური გადამრთველები და პორტების ჯგუფები

ვირტუალური დისკის მენეჯმენტი

ვირტუალური დისკების ტიპები (VMDK, VHD, QCOW) დისკის განაწილება

Snapshot-ის შენახვისა და დისკის კლონირების დაშიფვრა

რესურსებისა (CPU, მეხსიერება, დისკის I/O) და პერფორმანსის მონიტორინგის ინსტრუმენტები

პერფორმანსის შეფერხებების იდენტიფიცირება

რესურსების ოპტიმიზაციის ტექნიკა

ლექცია 3:

Linux შესავალი

Linux-ის ისტორია

Linux-ის დაყენება ვირტუალურ მანქანაში

ძირითადი კომანდები

ლექცია 4

Სისტემური არქიტექტურა

Linux ფაილური სისტემის იერარქია, ფაილური სისტემის სტრუქტურა, საკვანძო დირექტორიები და მათი მიზნები, პაკეტის მართვა (apt, yum…)

სისტემის ძირითადი კონფიგურაცია

ლექცია 5

სისტემის არქიტექტურა 2

ფსევდო ფაილური სისტემები, ბირთვის მოდულები, აპარატურის პარამეტრები

ჩატვირთვის პროცესი: თანმიმდევრობა, BIOS/UEFI, GRUB Boot Loader, ბირთვის ინიციალიზაცია

ლექცია 6

Runlevel-ის შეცვლა და Boot Target-ები

სამუშაო გარემოს შეცვლა. ბუტ მენეჯერის გამოყენება

მყარი დისკის განლაგების დიზაინი

ლექცია 7

სკრიპტები

Shell-ის საფუძვლები (bash, sh), გარემოს ცვლადები, კონფიგურაციის ფაილები

Shell სკრიპტინგის საფუძვლები: სკრიპტების დაწერა და შესრულება, საკონტროლო სტრუქტურები (if, loop), ფუნქციები და ცვლადები.

ლექცია 8

ადმინისტრაცია

მომხმარებელთა ექაუნთის შექმნა, ჯგუფის ადმინისტრირება, პაროლის პოლიტიკის შექმნა და მართვა

პროცესის მენეჯმენტი: პროცესის მონიტორინგი და პრიორიტზაცია

ლექცია 9

ქსელი

IP მისამართი და ქვექსელური ქსელის ინტერფეისების კონფიგურაცია

DNS და DHCP კონფიგურაცია, SSH, FTP, HTTP და NTP, Firewall კონფიგურაცია (iptables)

ლექცია 10:

Networking 2

ქსელის კონფიგურაცია ქსელის პრობლემების მოგვარება

კლიენტის მხარის DNS კონფიგურაცია

ლექცია 11:

უსაფრთხოება

Linux-ის შეტევები, პრივილეგიების ესკალაციის პრევენცია.

Linux-ის უსაფრთხოების პრინციპები, ფაილების და დირექტორიის ნებართვები.

ლექცია 12:

დაშიფვრა

დაშიფვრის საფუძვლები.

მონაცემთა დაცვა დაშიფვრით, ფაილური სისტემის დაშიფვრით (LUKS), ქსელის დაშიფვრით (SSL/TLS)

დაშიფრული ვოლიუმების შექმნა.

GPG, SSH, LUKS

ლექცია 13:

უსაფრთხოების ინსტრუმენტების გამოყენება: NMAP, NSE, Wireshark… უსაფრთხოების პოზის შესაფასებლად

ლექცია 14:

ლოგების მართვა, Rsyslog-ისა და systemd journal-ის გამოყენება

ლექცია 15:

მასალის მიმოხილვა

მასალის გამეორება და გამოცდისთვის მომზადება

...

GT cloud-ის უსაფრთხოების ინჟინერი

მოკლე აღწერა

კურსი დაფუძნებულია LPIC1 და LPIC2 გამოცდებზე.

ლექცია 1: 

ქსელის საფუძვლები, OSI და TCP/IP მოდელი.

ლექცია 2:

მონაცემთა ინკაპსულაცია, როცხვების ორობითი სისტემა, Packet Tracer-ის დაყენება

ლექცია 3: 

IP მისამართი, საბნეტი, ნეტმასკა, CIDR ნოტაცია.

ლექცია: 4

როუტერის კომპონენტები და ინტერფეისები

როუტერის ოპერაციული სისტემები: ცისკო OS, წვდომა როუტერზე

ძირითადი კონფიგურაციის ბრძანებები პაროლები და უსაფრთხოება

ლექცია: 5

DHCP-ის კონფიგურაცია

ტელნეტის გამოყენება

ლექცია: 6

მარშრუტის საფუძვლები

მარშრუტის ტიპები: სტატიკური და დინამიური მარშრუტიზაცია

ლექცია: 7

IP მისამართების კონფიგურაცია Packet Tracer-ში.

დინამიური მარშრუტიზაციის პროტოკოლები: RIP, OSPF, EIGRP

ლექცია: 8 

Ethernet Switching ცნებების საფუძვლები VLANs და Trunking

ლექცია: 9

გადამრთველის ძირითადი კონფიგურაცია

VLAN-ები და Trunking, ვირტუალური LAN-ების კონფიგურაცია და Inter-VLAN მარშრუტიზაცია

ლექცია: 10

გადართვის ტექნოლოგიები: STP და მისი ტიპები, PortFast, BPDU Guard

ლექცია: 11

NAT-ის საფუძვლები და NAT კონფიგურაცია

ლექცია: 12

ACL

ACL კონფიგურაცია

ლექცია: 13

SNMP, NTP, SSH კონფიგურაცია.

ლექცია: 14

ქსელის შეტევები

თავდასხმის ტიპები

მე-2 ლეიერის უსაფრთხოება

ლექცია: 15

მომხმარებლის ექაუნთის მართვა, ავთენტიფიკაციის მეთოდები, პაროლების მართვა

ლექცია: 16

VPN, IPsec, GRE გვირაბები

ლექცია:17

QoS

IPv6-ის საფუძვლები

ლექცია: 18

უსადენო ქსელის WLAN საფუძვლები

უსადენო ქსელების კონფიგურაცია

ლექცია: 19

ფართო არეალის ქსელი (WAN) შესავალი

WAN ტექნოლოგიები: PPP, Frame Relay და ა.შ.

ლექცია: 20

ვირტუალიზაცია და ქსელის მონიტორინგი

შესავალი SDN კონტროლერებში.

ლექცია: 21

SDN ქსელის კომპონენტები, DNA ცენტრი

ლექცია: 22

კონფიგურაციის მენეჯმენტი, Ansible-ს დაყენება

Puppet-ის დაყენება და ლაბორატორიის აწყობა.

ლექცია: 23

მასალის გამეორება

ლექცია: 24

მასალის გამეორება

Packet tracer პრაქტიკა, გამოცდისთვის მომზადება

Packet tracer პრაქტიკა, გამოცდისთვის მომზადება

ლექცია 1:

ვირტუალიზაციის შესავალი

ვირტუალიზაციის ტიპები (სრული, პარა, კონტეინერიზაცია) უპირატესობები და გამოყენების შემთხვევები

1 და 2 ტიპის ჰიპერვიზორები.

პოპულარული ჰიპერვიზორები ( VMware, VirtualBox, Hyper-V)

ჰიპერვიზორის ინსტალაცია

ვირტუალური მანქანების შექმნა და მართვა

ვირტუალური მანქანის პარამეტრების კონფიგურაცია, რესურსების განაწილება (CPU, RAM, დისკი)

ვირტუალური ქსელი

ლექცია 2:

Snapshots და კლონირება, სნეპშოტების გადაღება სარეზერვო ასლისთვის, Template და Golden Image.

VLAN და ქსელის იზოლაცია, ქსელის დატვირთვის დაბალანსება

ვირტუალური გადამრთველები და პორტების ჯგუფები

ვირტუალური დისკის მენეჯმენტი

ვირტუალური დისკების ტიპები (VMDK, VHD, QCOW) დისკის განაწილება

Snapshot-ის შენახვისა და დისკის კლონირების დაშიფვრა

რესურსებისა (CPU, მეხსიერება, დისკის I/O) და პერფორმანსის მონიტორინგის ინსტრუმენტები

პერფორმანსის შეფერხებების იდენტიფიცირება

რესურსების ოპტიმიზაციის ტექნიკა

ლექცია 3:

Linux შესავალი

Linux-ის ისტორია

Linux-ის დაყენება ვირტუალურ მანქანაში

ძირითადი კომანდები

ლექცია 4

Სისტემური არქიტექტურა

Linux ფაილური სისტემის იერარქია, ფაილური სისტემის სტრუქტურა, საკვანძო დირექტორიები და მათი მიზნები, პაკეტის მართვა (apt, yum…)

სისტემის ძირითადი კონფიგურაცია

ლექცია 5

სისტემის არქიტექტურა 2

ფსევდო ფაილური სისტემები, ბირთვის მოდულები, აპარატურის პარამეტრები

ჩატვირთვის პროცესი: თანმიმდევრობა, BIOS/UEFI, GRUB Boot Loader, ბირთვის ინიციალიზაცია

ლექცია 6

Runlevel-ის შეცვლა და Boot Target-ები

სამუშაო გარემოს შეცვლა. ბუტ მენეჯერის გამოყენება

მყარი დისკის განლაგების დიზაინი

ლექცია 7

სკრიპტები

Shell-ის საფუძვლები (bash, sh), გარემოს ცვლადები, კონფიგურაციის ფაილები

Shell სკრიპტინგის საფუძვლები: სკრიპტების დაწერა და შესრულება, საკონტროლო სტრუქტურები (if, loop), ფუნქციები და ცვლადები.

ლექცია 8

ადმინისტრაცია

მომხმარებელთა ექაუნთის შექმნა, ჯგუფის ადმინისტრირება, პაროლის პოლიტიკის შექმნა და მართვა

პროცესის მენეჯმენტი: პროცესის მონიტორინგი და პრიორიტზაცია

ლექცია 9

ქსელი

IP მისამართი და ქვექსელური ქსელის ინტერფეისების კონფიგურაცია

DNS და DHCP კონფიგურაცია, SSH, FTP, HTTP და NTP, Firewall კონფიგურაცია (iptables)

ლექცია 10:

Networking 2

ქსელის კონფიგურაცია ქსელის პრობლემების მოგვარება

კლიენტის მხარის DNS კონფიგურაცია

ლექცია 11:

უსაფრთხოება

Linux-ის შეტევები, პრივილეგიების ესკალაციის პრევენცია.

Linux-ის უსაფრთხოების პრინციპები, ფაილების და დირექტორიის ნებართვები.

ლექცია 12:

დაშიფვრა

დაშიფვრის საფუძვლები.

მონაცემთა დაცვა დაშიფვრით, ფაილური სისტემის დაშიფვრით (LUKS), ქსელის დაშიფვრით (SSL/TLS)

დაშიფრული ვოლიუმების შექმნა.

GPG, SSH, LUKS

ლექცია 13:

უსაფრთხოების ინსტრუმენტების გამოყენება: NMAP, NSE, Wireshark… უსაფრთხოების პოზის შესაფასებლად

ლექცია 14:

ლოგების მართვა, Rsyslog-ისა და systemd journal-ის გამოყენება

ლექცია 15:

მასალის მიმოხილვა

მასალის გამეორება და გამოცდისთვის მომზადება

...

GT cloud-ის უსაფრთხოების ინჟინერი

მოკლე აღწერა

კურსი დაფუძნებულია LPIC1 და LPIC2 გამოცდებზე.