597 08 20 00

  • 4 თვე
  • კოსტავას 77
  • 22 შეხვედრა
  • 1200 ₾
სარეგისტრაციო ფორმა

1. პროექტის შექმნა, ვიდეოს პარამეტრები

2. ინტერფეისი, ფაილების იმპორტი,  პროექტის შექმნა

3. სამონტაჟო ხელსაწყოები: Selection Tool, Razor Tool, Track Select Tools

4. დავალების ექსპორტი

1. ტექსტის შექმნა, დეტალიზაცია

2. ტიტრების გამოყენება

3. ტექსტის ანიმაცია ქიფრეიმებით

4. Mask-ის გამოყენებით ტექსტის ანიმაცია

1. ხმის ბალანსი, სინქრონი, Audio Track Mixer

2. Essential Sound ხელსაწყოს საბაზისო გამოყენება

3. FX ხმების და ფონური მუსიკის გამოყენება

1. Multi Cam მასალების დამუშავება

2.  Proxy ფაილების შექმნა, მაღალი გაფართოების ვიდეო მასალისთვის

3.  სამონტაჟო ხელსაწყოები: Ripple Edit Tool, Rolling Edit Tool, Rate Stretch Tool, Remix Tool

1. ფერის კორექციის საფუძვლები

2.  Lumetri Color & Lumetri Scopes ხელსაწყოების გამოყენება

3.  Lut & Look პრესეტების გამოყენება

4.  Adjustmant ლეიერი

1. ეფექტების და პრესეტების გამოყენება

2. ვიდეო გადასვლების პრესეტების გამოყენება

3. ვიდეო გადასვლების პრესეტების დამატება 

4. ფლაგინ Premiere Composer-ის ინსტალაცია, განხილვა

1. ვიდეოს კოდეკები, კონტეინერები

2. სწორი ექსპორტი სხვადასხვა პლათფორმებისთვის

3. Adobe Media Encoder-ის განხილვა

4. ფინალური ნამუშევრის შერჩევა

1. ფინალური ნამუშევრის წარდგენა.

1. პროექტის შექმნა, კომპოზიციის პარამეტრები

2. პროგრამის ინტერფეისი, სამუშაო სივრცის მორგება

3. Shape Layer-ის განხილვა(Fill, Stroke Gradients)

4. ანიმაცია Transform პარამეტრებით

1. ტექსტის შექმნა,ანიმაცია პრესეტების გამოყენებით

2. Animation Composer - ინსტალაცია, განხილვა

3. Motion Tool - სკრიპტის ინსტალაცია, განხილვა

1. Keyframe-ის ტიპები - Linear, Bezier, Toggle Hold

2. Graph Editor - სიჩქარის გრაფიკებთან მუშაობა

3. Pre—compose - პრეკომპოზირება

1. Track Matte - მეთოდის გამოყენება  

2. Pen Tool & Mask ტექსტის შექმნა-ანიმაცია, პრესეტების გამოყენებით

3. Motion Path - ობიექტის მოძრაობის ბილიკი

4. Trim Path - პარამეტრის განხილვა

1. Adobe Photoshop&Adobe Illustrator - ფაილების იმპორტი

2. Morphing - ანიმაცია

3. Stretching Kinetic Typography

4. Bounce, Squash&Stretch - ანიმაცია

1. Roto Brush Tool - ობიექტის ამოჭრა

2. Brush Tool - ხატვა ლეიერზე

3. Glow Effect

1. Green Screen - მწვანე ფონთან მუშაობა

2. Adjustment Layer - გამოყენების მეთოდები

3. Blending Modes

1. 3D  Space - სამ განზომილებაში მუშაობის საფუძვლები

2. კამერის პარამეტრები, ხელსაწყოების განხილვა

3. განათების პარამეტრები

1. Element 3D - ფლაგინის ინსტალაცია

2. 3D ობიექტების შექმნა

3. ტექსტურების იმპორტი

1. 3D  ობიექტების იმპორტი ფლაგინ Element 3D-ში

2. 3D  ობიექტების ანიმაცია ფლაგინ Element 3D-ში

1. Motion Track - მეთოდის საფუძვლები

2. 3D Camera Tracking 

3. Null Object, Parent&Link - ხელსაწყოების განხილვა

1. ეფექტების და პრესეტების განიხლვა

2. თემფლეითების გამოყენება

1. Storyboard-ის გამოყენების მეთოდები

2. ფინალური ნამუშევრის შერჩევა

1. ფინალური ნამუშევრის წარდგენა

...

Motion გრაფიკოსი

მოკლე აღწერა

შეისწავლეთ Abobe Premiere Pro და Adobe After Effects ჩვენთან ერთად!

1. პროექტის შექმნა, ვიდეოს პარამეტრები

2. ინტერფეისი, ფაილების იმპორტი,  პროექტის შექმნა

3. სამონტაჟო ხელსაწყოები: Selection Tool, Razor Tool, Track Select Tools

4. დავალების ექსპორტი

1. ტექსტის შექმნა, დეტალიზაცია

2. ტიტრების გამოყენება

3. ტექსტის ანიმაცია ქიფრეიმებით

4. Mask-ის გამოყენებით ტექსტის ანიმაცია

1. ხმის ბალანსი, სინქრონი, Audio Track Mixer

2. Essential Sound ხელსაწყოს საბაზისო გამოყენება

3. FX ხმების და ფონური მუსიკის გამოყენება

1. Multi Cam მასალების დამუშავება

2.  Proxy ფაილების შექმნა, მაღალი გაფართოების ვიდეო მასალისთვის

3.  სამონტაჟო ხელსაწყოები: Ripple Edit Tool, Rolling Edit Tool, Rate Stretch Tool, Remix Tool

1. ფერის კორექციის საფუძვლები

2.  Lumetri Color & Lumetri Scopes ხელსაწყოების გამოყენება

3.  Lut & Look პრესეტების გამოყენება

4.  Adjustmant ლეიერი

1. ეფექტების და პრესეტების გამოყენება

2. ვიდეო გადასვლების პრესეტების გამოყენება

3. ვიდეო გადასვლების პრესეტების დამატება 

4. ფლაგინ Premiere Composer-ის ინსტალაცია, განხილვა

1. ვიდეოს კოდეკები, კონტეინერები

2. სწორი ექსპორტი სხვადასხვა პლათფორმებისთვის

3. Adobe Media Encoder-ის განხილვა

4. ფინალური ნამუშევრის შერჩევა

1. ფინალური ნამუშევრის წარდგენა.

1. პროექტის შექმნა, კომპოზიციის პარამეტრები

2. პროგრამის ინტერფეისი, სამუშაო სივრცის მორგება

3. Shape Layer-ის განხილვა(Fill, Stroke Gradients)

4. ანიმაცია Transform პარამეტრებით

1. ტექსტის შექმნა,ანიმაცია პრესეტების გამოყენებით

2. Animation Composer - ინსტალაცია, განხილვა

3. Motion Tool - სკრიპტის ინსტალაცია, განხილვა

1. Keyframe-ის ტიპები - Linear, Bezier, Toggle Hold

2. Graph Editor - სიჩქარის გრაფიკებთან მუშაობა

3. Pre—compose - პრეკომპოზირება

1. Track Matte - მეთოდის გამოყენება  

2. Pen Tool & Mask ტექსტის შექმნა-ანიმაცია, პრესეტების გამოყენებით

3. Motion Path - ობიექტის მოძრაობის ბილიკი

4. Trim Path - პარამეტრის განხილვა

1. Adobe Photoshop&Adobe Illustrator - ფაილების იმპორტი

2. Morphing - ანიმაცია

3. Stretching Kinetic Typography

4. Bounce, Squash&Stretch - ანიმაცია

1. Roto Brush Tool - ობიექტის ამოჭრა

2. Brush Tool - ხატვა ლეიერზე

3. Glow Effect

1. Green Screen - მწვანე ფონთან მუშაობა

2. Adjustment Layer - გამოყენების მეთოდები

3. Blending Modes

1. 3D  Space - სამ განზომილებაში მუშაობის საფუძვლები

2. კამერის პარამეტრები, ხელსაწყოების განხილვა

3. განათების პარამეტრები

1. Element 3D - ფლაგინის ინსტალაცია

2. 3D ობიექტების შექმნა

3. ტექსტურების იმპორტი

1. 3D  ობიექტების იმპორტი ფლაგინ Element 3D-ში

2. 3D  ობიექტების ანიმაცია ფლაგინ Element 3D-ში

1. Motion Track - მეთოდის საფუძვლები

2. 3D Camera Tracking 

3. Null Object, Parent&Link - ხელსაწყოების განხილვა

1. ეფექტების და პრესეტების განიხლვა

2. თემფლეითების გამოყენება

1. Storyboard-ის გამოყენების მეთოდები

2. ფინალური ნამუშევრის შერჩევა

1. ფინალური ნამუშევრის წარდგენა

...

Motion გრაფიკოსი

მოკლე აღწერა

შეისწავლეთ Abobe Premiere Pro და Adobe After Effects ჩვენთან ერთად!